Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 


De Schakel heeft een continurooster.
Alle kinderen blijven over en nemen hun eigen lunch mee.
De leerlingen hebben gezamenlijk een lijst : “Wat is een gezonde lunch”gemaakt.
Wij vragen leerlingen en ouders zich hier aan te houden.
Overblijven brengt geen extra kosten met zich mee.