Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


Op De Schakel willen we onze kinderen graag goed voorbereiden op de toekomst.
We willen het onderwijs in de Engelse taal versterken.
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 bieden onderwijs in de Engels taal aan. In groep 1 t/m 4 gebeurt dit nog spelenderwijs. Vanaf groep 5 is het wekelijks een onderdeel in de methode Alles-in-een.