Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 


De Schakel mag zich sinds 2013 een ‘Excellente school’ noemen. Dit predicaat is behaald samen met ruim 30 andere scholen in Nederland. In 2014 is het predicaat opnieuw toegekend.

Volgens de jury levert De Schakel ‘complete mensen’ af en dat is precies wat de school als haar missie ziet. Nadat de school in 2013 ook al het predicaat Excellente school ontving, is het team enthousiast doorgegaan met het nog verder ontwikkelen, verbeteren en verfijnen van haar werkwijze op het gebied van onderwijsaanbod, didactiek, pedagogiek, gedrag en de Gezonde School.

Om te worden uitgeroepen tot Excellente school moet de school uitstekende onderwijsopbrengsten laten zien én haar leerlingen structureel extra’s bieden. De Schakel biedt extra’s op het gebied van didactisch aanbod, gezondheid en burgerschap. Wat De Schakel als excellente school vooral wil uitdragen, is dat ieder kind recht heeft op het beste onderwijs dat onze maatschappij te bieden heeft. De school ziet het als haar onderwijskundige én maatschappelijke opdracht álle leerlingen de beste start te geven. Daar slagen ze in. Het team van de school vindt het belangrijk dat scholen leren van elkaar in plaats van elkaar als concurrent te zien. Immers, de missie van alle basisscholen is kinderen de best mogelijke basis te bieden voor een goede toekomst. De Schakel wil scholen aanmoedigen om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Ook zij hebben het afgelopen jaar weer veel geleerd van de scholen waar zij op bezoek zijn geweest. En wie van hen wil komen leren, wordt altijd met open armen ontvangen.
Zie ook het persbericht en www.excellentescholen.nl.