Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


De Schakel hecht waarde aan actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een fris klimaat Ún aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
We werken op de Schakel op verschillende manieren aan gezondheid. Dat doen wij op een gestructureerde en duurzame manier. Wij willen zorgen voor onze leerlingen nu en in de toekomst.
Ter ondersteuning nemen we regelmatig diverse onderzoeken af: Een veiligheidsmonitor (jaarlijks), WMKPO ouders en leerlingen ( 1x per 2 jaar) ZIEN ( 2 x per jaar) PGO-onderzoeken (periodieke gezondheidsonderzoeken van de GGD) (in groep 2 en 7).
De Schakel versterkt heeft een Veiligheidsplan en monitort jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen. In 2017-2018 scoorde de school een 9.7! Zie ook www.vensterspo.nl.

Op basis van de verzamelde gegevens bepalen wij i.s.m. het team en de MR aan welke onderdelen prioriteit gegeven wordt. Deze onderdelen worden vermeld in het Jaarplan en het Schoolplan (4 jaar) van De Schakel.

Onze prioriteit ligt bij:
• Voeding (incl. gezond gewicht)
• Sport en bewegen
• Sociaal emotionele ontwikkeling
• Fysieke veiligheid (incl. verkeersveiligheid)
• Mondgezondheid
• De natuur
• De sociale veiligheid in de eigen wijk

In 2018 heeft De Schakel controle gehad voor het vignet Gezonde School. De audit is met vlag en wimpel goedgekeurd.