Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 Nieuwe ouders zijn altijd welkom voor een oriënterend gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie.

Aanmelden
U kunt uw kind al aanmelden vanaf 2,5 jarige leeftijd.
We houden een intakegesprek enkele maanden voordat uw kind 4 jaar is Vóór de officiële toelatingsdatum mogen kinderen in overleg 6x een dagdeel op school komen. Zo kan uw kind wennen aan de groep, de juf en de regels op school.
Kinderen die in of vlak voor of na de zomervakantie 4 jaar worden, beginnen direct na de vakantie, anderen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden.
Voor het aanmelden van uw kind kunt u een aanmeldingsformulier opvragen en inleveren bij de school.