Kleutergroep
Middenbouw
Bovenbouw
 

 
Groep 3 leert lezen

Op De Schakel leren de kinderen van de groep 3 lezen met de methode Veilig Leren Lezen (kim-versie).
Veilig leren lezen werkt met kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. We beginnen elke kern met een ankerverhaal waarmee we het thema introduceren. De platen ondersteunen de kinderen bij het duidelijk maken van de verhaalstructuur.

Differentiatie
Elke leerling kan op zijn eigen manier succes boeken met Veilig leren lezen. De differentiatieniveaus en oefeningen zijn gebaseerd op de eigen letterkennis. Hierdoor ‘werkt’ Veilig leren lezen voor elke klas.

Drie niveaus
Veilig leren lezen werkt met drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. In kern start bepaal je per leerling het niveau. Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn. Leerlingen die al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de maanlijn. Ze krijgen daarbij een steraanpak met verlengde instructie, extra tijd en oefening op maat.

Snuffelpagina’s
In elke klas zitten leerlingen die om meer uitdaging vragen. De snuffelpagina’s van Veilig & vlot en Veilig gespeld bieden hier uitkomst. Maar ook de themataken gedurende de integratielessen kunnen hierbij helpen. Op de snuffelpagina’s staan moeilijke opdrachten die kinderen kunnen proberen, maar niet direct hoeven te beheersen.

Verbinding tussen maan en zon
Als de maangroep in de instructieles bijvoorbeeld de ‘p’ van kip leert, leest de zongroep een tekst óver kip. Aan het einde van de les kan de zongroep vertellen wat ze hebben gelezen. Zo zijn beide groepen betrokken bij dezelfde les. Ook de integratielessen hebben opdrachten die kinderen uitdagen op hun eigen niveau te werken.

Leesboeken bij Veilig leren lezen
Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Naast de leesboekjes die bij de kernen horen, zijn er leesseries ontwikkeld bij Veilig leren lezen om kinderen veel te kunnen laten lezen op hun eigen niveau. Bij iedere kern zijn extra leesboeken beschikbaar op maan-, zon- en sterniveau. Er zijn versjes, verhalen, informatieve boeken, kijkboeken, samenleesboeken en strips gemaakt door bekende Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en –illustratoren. Ook is er bij iedere kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse manier verwijst naar een van de leesboeken voor de kinderen.

Toetsing en evaluatie
Veilig leren lezen heeft een efficiënt leerlingvolgsysteem waarmee je de vorderingen van leerlingen op de voet kunt volgen. Eventuele leesproblemen kun je in een vroeg stadium signaleren en aanpakken.

Toetsen
Er zijn onder andere lettertoetsen, woordtoetsen, woordenschattoetsen en fonementoetsen. Daarnaast kun je het tekstlezen en de mondelinge communicatie ook op verschillende manieren observeren. Alles is digitaal te registreren en terug te vinden in het online programma Digiregie.

Kern- en groepsplan
Op basis van de resultaten van de leerlingen en bijbehorende aanpak wordt vanuit Digiregie een kernplan voorgesteld. Hierin zie je in één oogopslag aan welke doelen je met welke leerlingen in de volgende kern gaat werken en op welke manier je die doelen kunt bereiken. Uiteraard voeg je hier eenvoudig je eigen bevindingen aan toe. Vervolgens kun je de groepsplannen maken.


https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen