Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


Kinderen verschillen van elkaar en leren op uiteenlopende manieren. Sommige kinderen hebben even een extra steuntje in de rug nodig, omdat ze het werk in de klas moeilijk vinden. Er zijn ook kinderen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, omdat ze het werk in de klas prima aankunnen. Wij streven er naar om alle kinderen zoveel mogelijk in de klas te helpen.
Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat de leerkrachten ruimte en tijd hebben om kinderen in de klas extra te begeleiden. Leerkrachten krijgen hierbij steun en hulp van de Interne Begeleider, de onderwijsassistente, soms aangevuld met hulp van externe deskundigen.