Jaarboekje+kalender
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Ouderkamer en Ouderacademie
Schoolmaatschappelijk werk
Verzuim, leerplicht en verlof
 

 


Wij organiseren i.s.m. de OR,  onze School Maatschappelijk Werkster en externe partijen regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ouders.
Deze kunnen in de ouderacademie een educatief, informatief karakter hebben (Taalcursus, computercursus voor ouders, omgaan met pubers, informatie over Citotoetsen, informatie over het onderwijs in Nederland, etc, etc.), maar ook gericht zijn op kennismaken met elkaar en gezelligheid (koken en koffiedrinken).

In onze ouderkamer organiseren we ook jaarlijks onze ‘Moederfeestavond”, waarin wij alle moeders van De Schakel eens in het zonnetje zetten.

In de Nieuwsbrief en maandkalender vindt u informatie over de verschillende activiteiten.

We willen graag onze activiteiten naar en voor ouders verder uitbreiden. Dit doen we samen met de OR.
Hebt u een idee of een vraag? Geef het aan bij één van de ouders van de OR, de schoolmaatschappelijk werkster, of de directeur. Wellicht kunnen we met uw vraag aan de slag.