Jaarboekje+kalender
Medezeggenschapsraad
Ouderhulp
Ouderkamer en Ouderacademie
Schoolmaatschappelijk werk
Verzuim, leerplicht en verlof
 

 


De Schakel vindt het fijn als er ouderhulp is.
De ouders ondersteunen de leerkrachten bij vele activiteiten voor de kinderen, zoals: de organisatie van het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, afscheid groep 8, verkeersexamen, enz.

De voornaamste taken van de ouders zijn:
• het ondersteunen van buitenschoolse activiteiten;
• het ondersteunen van evenementen en activiteiten, het doen van inkopen hiervoor,
  het benaderen van ouders;
• het mede organiseren van een algemene ouderavond.

Wilt u ons ook helpen? Meldt u bij de leerkracht of directie.