Jaarboekje+kalender
Medezeggenschapsraad
Ouderhulp
Ouderkamer en Ouderacademie
Waarmee kan ik mijn kind ondersteunen
Schoolmaatschappelijk werk
Verzuim, leerplicht en verlof
 

 


Een goed contact tussen school en ouders is belangrijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
Betrokkenheid van ouders bij de school is niet alleen stimulerend voor de kinderen maar ook één van de succesfactoren voor een goed lopende schoolorganisatie.
Wij heten u van harte welkom en stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Een goed contact hangt ook samen met een goede communicatie. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden wat betreft uw kind, de school en alles wat ermee samenhangt. Dit doen wij middels onze website, de schoolgids en onze Nieuwsbrief. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? De directie is dagelijks in de school te vinden.