Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit.
In het SchoolOndersteuningsPlan (SOP) van De Schakel kunt u lezen hoe we daadwerkelijk zorgen voor uw kind.
Hoe hebben we ons onderwijs ingericht,
Hoe volgen we de leervorderingen en ontwikkeling van uw kind,
Wat bieden we aan extra’s,
Hoe gaan we om met begaafde leerlingen,
Wat doen we als het leren of de ontwikkeling ‘niet vanzelf gaat’,
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen – vooral u als ouder/verzorger – goed op de hoogte blijft?
In dit document vindt u al deze informatie terug.
Het Schoolondersteuningsplan 2016-2020 (SOP) leest u hier.

Meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden in onze Schoolgids, en op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.