Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 


Welkom op de website van De Schakel, de openbare basisschool in de wijk Wijkersloot.
De Schakel is een school waar optimaal onderwijs gegeven wordt aan alle kinderen.

Onze kernwaarden zijn:
Natuurlijk
kindvriendelijk
toekomstgericht

U vindt deze waarden in alle facetten van ons onderwijs terug.
In de praktijk in onze groepen en de manier waarop we met kinderen omgaan en kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en omgaan met elkaar
In theorie in onze schoolgids, schoolinformatie en de methoden waarmee we werken
De Schakel is ook een  School in de Wereld. Dit betekent dat kinderen en ouders kennis nemen van de verschillen tussen mensen.
Het helpt tolerantie te bevorderen en discriminatie te bestrijden.
Ons onderwijs is een mix van klassikaal onderwijs, zelfstandig werken en onderwijs op maat.
Duidelijke regels en afspraken zorgen voor een prettige en veilige sfeer.