Jaarboekje+kalender
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Ouderkamer en Ouderacademie
Schoolmaatschappelijk werk
Verzuim, leerplicht en verlof
 

 


Alle basisscholen in Nieuwegein kunnen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. U, als ouder, en de school kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk bij zorgen of problemen rondom kinderen. Heeft u zorgen over uw kind klik dan hieronder voor meer informatie hierover:

Meer lezen

Schoolmaatschappelijk werk
Alle basisscholen in Nieuwegein kunnen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk.
U, als ouder, en de school kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk bij zorgen of problemen rondom kinderen. Bijvoorbeeld:
• Het kind komt niet goed mee met de rest van de klas en het is onduidelijk hoe dat komt
• Het kind luistert niet
• Het kind is verdrietig
• Het kind wordt gepest
• Het kind vertoont onrustig gedrag

Oorzaak
De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met u en school naar de oorzaak van de problemen. De schoolmaatschappelijk werker kijkt naar het kind zelf, naar de ouders en de school en hoe deze met elkaar omgaan. Zij gaat met alle drie in gesprek en zoekt samen met hen naar oplossingen. Indien nodig kan de schoolmaatschappelijk werker met uw toestemming snel andere passende hulp inschakelen. Het schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de bestaande zorgstructuur van school.

Kosteloos
De schoolmaatschappelijk werker is makkelijk te bereiken en in te zetten. De hulpverlening is laagdrempelig. Zij wil in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en hulp bieden om zodoende erger te voorkomen. De hulpverlening is bovendien kosteloos. De schoolmaatschappelijk werker spreekt alleen met uw kind als u daar toestemming voor geeft, u kunt zelf ook een (vertrouwelijk) gesprek voeren met de schoolmaatschappelijk werker.

Informatie
Mocht u hulp willen van de schoolmaatschappelijk werker dan kunt u dat via de interne begeleider (Maycke Sierksma) van De Schakel aanvragen. De schoolmaatschappelijk werkers in Nieuwegein zijn Dorine van der Varst en Lotte Lancee.
Op De Schakel proberen we ieder jaar ook een stagiaire SMW mee te laten draaien. Deze stagiaire heeft o.a. als taak de ouderacademie zo goed mogelijk te laten draaien.