Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 


De 1e bel gaat om 8.20u.
Kinderen kunnen vanaf 8.20u naar binnen.
Dit om te zorgen dat ieder kind ruim de tijd krijgt op tijd in de klas te zijn.
We vinden het erg belangrijk om in alle klassen niet later dan 8.30u te beginnen.
De 2e bel gaat om 8.30u. Dit is het teken dat de lessen beginnen.

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en donderdag
08.20 uur tot 14.00 uur

Gymnastiek op:
 
Maandag
groep 3, 5, 7 (in de zaal), groep 6, 4 (buiten)
Dinsdag:
groep 8 (buiten)
Woensdag:
groep 3, 5 (buiten)
Donderdag:
groep 4, 6, 8 (in de zaal) groep 7 (buiten)

De kinderen gymmen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag ook buiten. Dit gebeurt op hun eigen buiten-schoenen. Gelieve hier rekening mee te houden (of oude schoenen meegeven in een tasje)
Het dragen van gymschoenen en gymkleding in de gymzaal is verplicht!
De kinderen van groep 1 en 2 hebben alle dagen bewegingsonderwijs, buiten of binnen in de speelzaal. Zij gymmen in onderkleding op blote voeten.