Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
   

27-08-2018 Start school!
24-12-2018 t/m 04-01-2019 Kerstvakantie
24-09-2018 Studiedag
22-02-2019 Studiedag
25-09-2018 Studiedag
25-02-2019 t/m 01-03-2019 Krokusvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018 Herfstvakantie
19-04-2019 Goede Vrijdag
29-10-2018  Studiedag
22-04-2019 t/m 03-05-2019 Meivakantie
04-12-2018 Kinderen tot 12.00 uur school i.v.m. Sinterklaas
27-05-2019 t/m 31-05-2019 Hemelvaartvakantie
06-12-2018 Studiedag
10-06-2019 Pinksteren
07-12-2018 Studiedag
11-06-2019 Studiedag
21-12-2018 Kinderen tot 12.00 uur school. Start kerstvakantie
18-07-2019 Start zomervakantie
(17-07-2019 laatste schooldag)