Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 


Voorschoolse opvang
We hebben op De Schakel geen afspraken met opvangorganisaties over voorschoolse opvang. Het aanbod hiervoor is te klein. Heeft u écht opvang nodig? We hebben geringe mogelijkheden. Overleg dan met de directeur. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Naschoolse opvang
De Schakel heeft in het eigen gebouw geen mogelijkheid meer tot Naschoolse opvang. Hiervoor was helaas te weinig animo.
Er zijn diverse mogelijkheden voor Naschoolse opvang in Nieuwegein. De kosten zijn afhankelijk van uw gezinsinkomen. Via de belasting kunt u teruggave aanvragen.
Informatie kunt u opvragen bij één van de 4 organisaties voor kinderopvang in Nieuwegein:


KMN Kind & Co
Newtonbaan 7
3439 NK Nieuwegein
Tel.: 030 6958469
e-mail: info@kmnkindenco.nl

Mail info@skon.nl
Postbus 396
4130 EJ Vianen
Tel (0347) 35 95 00
Fax (0347) 35 95 01

KidzTower Nieuwegein
Meerwal 1 – 7
3432 ZV Nieuwegein
Tel.: 030 - 60 90 888
(Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Plusopvang)

Kinderopvang De Vrije Vogels - Centraal Kantoor
Vlietwal 1
3432 ZA Nieuwegein
tel. 030-6047599
info@devrijevogels.nl