Even voorstellen: Basisschool De Schakel


De Schakel is een gezellige openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen. We zijn een Brede school en staan midden in de wijk en de samenleving. We werken intensief samen met ouders, kinderen en externe instanties op basis van respect en wederzijds vertrouwen.
Klassikaal, boeiend en passend onderwijs met veel individuele aandacht voor de leerling is ons uitgangspunt.
We bereiden onze leerlingen op een speelse manier voor op de toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers, zodat ze kunnen uitgroeien tot kansrijke volwassenen.
Een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige en schone schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen vinden wij hierbij erg belangrijk.
De Schakel heeft een open karakter en een hecht, betrokken en deskundig team.
We besteden veel tijd aan de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. Dit doen wij op een moderne, opbrengstgerichte en gedegen manier, waarbij de leerstof binnen een natuurlijke context wordt aangeboden. Verder lezen..
 


Klik op een van onderstaande vakjes en kleur de tekst van deze website in je eigen kleur.

We gebruiken hierbij methoden voor Totaal Onderwijs (Piramide en Alles-in-1), waarmee kinderen op een betekenisvolle manier kunnen leren. Samenwerken, zelfstandig werken, leren omgaan met elkaar en werken met moderne mogelijkheden en materialen zijn hierbij belangrijke kenmerken.
De Schakel behaalde in 2013 en in 2014 het Predicaat
“Excellente basisschool’
, samen met 28/34 andere scholen in Nederland. Hier zijn we erg trots op. De jury was erg tevreden over ons hoge niveau, ons onderwijs in al zijn facetten en over de wijze waarop we met onze leerlingen omgaan. Zie voor het volledige juryrapport: www.excellentescholen.nl.
De Schakel bezit tevens opnieuw het predicaat
‘Gezonde school’ ( 2015-2018). We werken met ‘Lekker Fit’ en doen aan ‘Schoolgruiten’. Er is extra tijd ingeruimd voor bewegingsonderwijs en sport- en spel. Er wordt veel aandacht besteed aan een gezond binnenmilieu (CO2 neutraal) en duurzaamheid. De Schakel heeft een moestuin en werkt aan een groene omgeving met een Natuur-ontdektuin rond de school. We gaan uit van het concept: De lerende school, leren van elkaar.

Ons optimale onderwijs is terug te zien in de resultaten. De Schakel scoort al jaren erg goed met de Cito-eind toets. Wij streven naar goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van elk kind door de natuurlijke aanleg van ieder kind te bevorderen, waarbij we het belangrijk vinden dat ‘Ieder kind zijn eigen wedstrijd wint!’ Op de Schakel staan de kinderen centraal. Een open communicatie met kinderen en ouders symboliseert dat. Kleinschalig, met oog voor ieder kind. Gastvrij en laagdrempelig.
Een kijkje nemen?
Maak een vrijblijvende afspraak met onze directeur. U bent altijd van harte welkom in onze school.

Met vriendelijke groet,

 Britt Reinsma
 en het team van De Schakel


Film De Schakel als Gezonde School

Klik hierObs De Schakel

Mendes da Costalaan 132
3431 AC Nieuwegein
T. 030 603 25 93
F. 030 604 87 55
info@obs-de-schakel.nl
www.obs-de-schakel.nl